Informácie pre členov

Postreky repky olejnej

Podľa informácií od Ing. Lukáča z družstva Ďumbier sa postreky repky ozimnej budú vykonávať vo večerných hodinách (po 19.30) v dňoch 20.5 a 21.5 2020 (streda a štvrtok) prípravkom   BISCAYA (VČ3). Postreky budú realizované vlastnou technikou družstva. Verím že uvedené opatrenia znížia riziká otráv našich včiel.

Obežník SZV 13-2020 žiadosť o poskytnutie pomoci na podporný rok 2020/2021

Pre všetkých členov !!!!! Termín na nahlásenie dotácií bol skrátený do konca mája. Tí  ktorí chcú čerpať dotácie v nasledujúcom období musia vyplniť nasledujúci dotazník do 26.5.2020: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6eJLyiTqtxgm_Q1ZZQhgVurdVQv0syUG8aIGYx0ixZwdGJg/viewform

Dohoda s Poľnohospodárskym družstvom Ďumbier o postrekoch repky

I tento kalendárny rok platí dohoda s Poľnohospodárskym družstvom Ďumbier o nepoužívaní nebezpečných látok pre včely pri postrekoch repky olejnej, aplikáciou postrekov vo večerných hodinách  a včasnej informovanosti o termínoch postrekov. V súčasnosti prebieha len hnojenie porastov repky aby sa podporil jej rast. Termíny ochranných postrekov  budú v predtermíne zverejnené v mestskom rozhlase a na … Pokračovať v čítaní „Dohoda s Poľnohospodárskym družstvom Ďumbier o postrekoch repky“

Monitoring prezimovania včelstiev na Slovensku 2019/2020

Vážené včelárky, vážení včelári! zahájili sme ďalší ročník monitoringu úspešnosti prezimovania včelstiev na Slovensku 2019/2020. Vstup do dotazníka je tu: https://www.bee-survey.com/index.php/197229?lang=sk   Ďakujeme za účasť v prieskume.

Obežník SZV č. 11/2020 Usmernenie k včeláreniu vs COVID-19.

   1. Usmernenie k vykonávaniu klinických prehliadok a odber vzoriek Poverenia na výkon klinických prehliadok včelstiev a odber vzoriek v rámci programu eradikácie MVP vydá príslušná RVPS. ŠVPS SR neeviduje žiaden problém s ich vydávaním. Pri vydávaní je zohľadnená aj skutočnosť, že niektorí AÚVL z dôvodu zrušenia školení nemajú platné preškolenie, ktoré je potrebné každé … Pokračovať v čítaní „Obežník SZV č. 11/2020 Usmernenie k včeláreniu vs COVID-19.“

Výzva na predkladanie žiadosti o preplatenie za obdobie od 1.1.2020 – 31.3.2020

Pripomíname Vám termín odovzdania dokladov realizovaných od 1.1.2020. do 31.3.2020 kde ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV sú povinní predložiť doklady za včelárske podopatrenie v termíne do 20.4.2020 v zmysle Obežníka  SZV č. 2 Termínom odovzdania dokladov spolu s prílohami sa myslí termín doručenia fyzicky poštou na adresu: Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava. … Pokračovať v čítaní „Výzva na predkladanie žiadosti o preplatenie za obdobie od 1.1.2020 – 31.3.2020“

vcelar pri praci

Ako postupovať pri registrácii chovu včiel

Registrácia chovateľa včiel Každý chovateľ včiel je povinný riadiť sa Vyhláškou č. 285/2017 Z.z. o identifikácii a registrácii včelstiev. Nové chovy včelstiev sa musia registrovať na príslušnú RVPS podľa §40a zákona č. 39/2007 Z. z. pre našich členov : MVDr.Pavliak František Nábrežie dukelských hrdinov Brezno tel:048/6114696 Včelár je povinný do 7 dní oznámiť príslušnej regionálnej … Pokračovať v čítaní „Ako postupovať pri registrácii chovu včiel“

PF 2020