Informácie pre členov

PF 2022

Distribúcia liečiv pre včely na rok 2021

Na základe objednávok od členov ZO SZV Brezno boli zakúpené liečivá na rok 2021. Ekopol na jarné preliečenie bol prevzatý jednotlivými dôverníkmi a bol distribuovaný našim členom. Ostatné liečivá budú dodané v termínoch potrebných na ich aplikáciu. Najneskôr do 1.8.2021. Avartin sa prestal vyrábať vo firme BARES Nitra. Jeho výrobu by mala po schválení zabezpečovať … Pokračovať v čítaní „Distribúcia liečiv pre včely na rok 2021“

Postreky repky olejnej

Podľa informácií od Ing. Lukáča z družstva Ďumbier sa postreky repky ozimnej budú vykonávať vo večerných hodinách (po 19.30) v dňoch 20.5 a 21.5 2020 (streda a štvrtok) prípravkom   BISCAYA (VČ3). Postreky budú realizované vlastnou technikou družstva. Verím že uvedené opatrenia znížia riziká otráv našich včiel.

Obežník SZV 13-2020 žiadosť o poskytnutie pomoci na podporný rok 2020/2021

Pre všetkých členov !!!!! Termín na nahlásenie dotácií bol skrátený do konca mája. Tí  ktorí chcú čerpať dotácie v nasledujúcom období musia vyplniť nasledujúci dotazník do 26.5.2020: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6eJLyiTqtxgm_Q1ZZQhgVurdVQv0syUG8aIGYx0ixZwdGJg/viewform

Dohoda s Poľnohospodárskym družstvom Ďumbier o postrekoch repky

I tento kalendárny rok platí dohoda s Poľnohospodárskym družstvom Ďumbier o nepoužívaní nebezpečných látok pre včely pri postrekoch repky olejnej, aplikáciou postrekov vo večerných hodinách  a včasnej informovanosti o termínoch postrekov. V súčasnosti prebieha len hnojenie porastov repky aby sa podporil jej rast. Termíny ochranných postrekov  budú v predtermíne zverejnené v mestskom rozhlase a na … Pokračovať v čítaní „Dohoda s Poľnohospodárskym družstvom Ďumbier o postrekoch repky“

Monitoring prezimovania včelstiev na Slovensku 2019/2020

Vážené včelárky, vážení včelári! zahájili sme ďalší ročník monitoringu úspešnosti prezimovania včelstiev na Slovensku 2019/2020. Vstup do dotazníka je tu: https://www.bee-survey.com/index.php/197229?lang=sk   Ďakujeme za účasť v prieskume.

Obežník SZV č. 11/2020 Usmernenie k včeláreniu vs COVID-19.

   1. Usmernenie k vykonávaniu klinických prehliadok a odber vzoriek Poverenia na výkon klinických prehliadok včelstiev a odber vzoriek v rámci programu eradikácie MVP vydá príslušná RVPS. ŠVPS SR neeviduje žiaden problém s ich vydávaním. Pri vydávaní je zohľadnená aj skutočnosť, že niektorí AÚVL z dôvodu zrušenia školení nemajú platné preškolenie, ktoré je potrebné každé … Pokračovať v čítaní „Obežník SZV č. 11/2020 Usmernenie k včeláreniu vs COVID-19.“

Výzva na predkladanie žiadosti o preplatenie za obdobie od 1.1.2020 – 31.3.2020

Pripomíname Vám termín odovzdania dokladov realizovaných od 1.1.2020. do 31.3.2020 kde ZO SZV, RZ SZV, KČ SZV sú povinní predložiť doklady za včelárske podopatrenie v termíne do 20.4.2020 v zmysle Obežníka  SZV č. 2 Termínom odovzdania dokladov spolu s prílohami sa myslí termín doručenia fyzicky poštou na adresu: Slovenský zväz včelárov, Svrčia 14, 842 08 Bratislava. … Pokračovať v čítaní „Výzva na predkladanie žiadosti o preplatenie za obdobie od 1.1.2020 – 31.3.2020“

vcelar pri praci

Ako postupovať pri registrácii chovu včiel

Registrácia chovateľa včiel Každý chovateľ včiel je povinný riadiť sa Vyhláškou č. 285/2017 Z.z. o identifikácii a registrácii včelstiev. Nové chovy včelstiev sa musia registrovať na príslušnú RVPS podľa §40a zákona č. 39/2007 Z. z. pre našich členov : MVDr.Pavliak František Nábrežie dukelských hrdinov Brezno tel:048/6114696 Včelár je povinný do 7 dní oznámiť príslušnej regionálnej … Pokračovať v čítaní „Ako postupovať pri registrácii chovu včiel“

PF 2020