O nás

Vážené priateľky, vážení priatelia a priaznivci včelárenia,

dovoľte mi,  aby som Vám v roku 2019 poprial pevné zdravie,  veľa šťastia,  osobnej  spokojnosti a radosti pri práci zo včelami.

Tento rok je pre našu organizáciu rokom zmien.  Volili sme si po 4 rokoch opäť svojich funkcionárov do výboru našej ZO.  Oproti minulým rokom došlo k obmene výboru a verím, že nový výbor bude svedomite a aktívne plniť svoje povinnosti.

Naša ZO SZV Brezno má ku dňu  –  1. 1. 2019 :

127 členov a spravuje 1796 včelstiev.  V priemerne obhospodaruje každý člen základnej organizácie  14 včelstiev.  Priemerný vek našich včelárov je 59 rokov.  Väčšinou sa jedná o hobby včelárov s nižším počtom včelstiev.  Len 5 z nich obhospodaruje viac ako 50 včelstiev.

Hneď na začiatku tohto roku prichádzali správy o veľkých úhynoch včelstiev na južnom Slovensku a v Maďarsku,  ktoré hovorili až o 30% strát . Našej organizácii sa našťastie tieto straty vyhli a včelstvá sú v dobrej kondícii.

V tomto roku má naša ZO SZV Brezno významné jubileum.  Bola založená 28.4.1919.  Oslavuje teda 100 rokov od jej vzniku. Neskôr, v roku 1946 k nej boli pričlenené niektoré ZO z Dubovej, Podbrezovej, Mýta pod Ďumbierom, Michalovej, Čierneho Balogu a Beňuša.

Niečo málo k našim budúcim aktivitám.  Po personálnych zmenách v ZO a agilnosti hlavne našich mladších členov, by sme v tomto roku –  roku storočnice  našej základnej organizácie, chceli zviditeľniť význam a dôležitosť včiel v našom ekosystéme a zdôrazniť ich význam pre človeka nielen ako producenta medu, vosku, propolisu ale predovšetkým ako hlavného opeľovača rastlín.
Preto chceme v tomto roku zvýšiť povedomie všetkých ľudí a hlavne mladej generácie  o význame včelárstva pre celú ľudskú generáciu organizovaním alebo spoluúčasťou na nasledovných akciách:

 • Bee Friendly (mesto priateľské včelám)
 • Dni mesta Brezna – včelársky stánok
 • Včelárska sobota
 • Populárne prednášky o včelách a včelárení

Plánovaná činnosť našej základnej organizácie je relatívne bohatá. Do budúcna sa budeme snažiť našu aktivitu i zvýšiť, aj keď organizácia akejkoľvek akcie vyžaduje veľa času a v neposlednom rade i financií. Nakoľko len začíname, energiu a chuť  do aktivít máme.  Veríme, že sa nám podarí povzniesť včelárstvo v našom regióne na vyššiu úroveň.

 

Kontakt na nás:

Ing. Štubňa Ivan

0905 320 215

ivan.stubna.st@gmail.com

Registrácia chovateľa včiel

 • Nové chovy včelstiev sa musia registrovať na príslušnú RVPS podľa §40a zákona č. 39/2007 Z. z.
  pre našich členov :
  
  MVDr.Pavliak František
  Nábrežie dukelských hrdinov
  Brezno
  tel:048/6114696
 • Potvrdená príloha č.1 sa zašle do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat,  kde je včelárovi pridelené číslo farmára a to poštou na Plemenárske služby Slovenskej republiky, Rosinská cesta 12,  010 08 Žilina
 • Každý chovateľ včiel sa môže stať členom SZV v mieste svojho pôsobenia.
Celé znenie vyhlášky:

Vyhláška č. 285/2017 Z.z. o identifikácii a registrácii včelstiev s účinnosťou od 1.12.2017.

Príloha č. 1
Príloha č.2
Príloha č.3
Príloha č.5

Informácie ZO SZV Brezno

Opatrenia v ochranných pásmach moru včelieho plodu

Na základe výskytu moru včelieho plodu na území našej ZO SZV Brezno vydala RVPS Banská Bystrica nasledovné stanovisko: A) Vymedzuje: Ochranné pásma – katastrálne územia obcí , Čierny Balog, Podbrezová, Predajná, Jasenie, Dolná Lehota, Beňuš, Braväcovo, Pohronská Polhora, Michalová B) Zakazuje: 1. Presuny včelstiev, matiek, včelárskych zariadení v ohnisku a v ochrannom pásme. 2. Presuny …

Vijačka voštinová

Jeseň a zima je obdobím v ktorom musíme riešiť otázku ako uložiť prebytočné plásty. Spôsobov uskladnenia je viacero a je na včelárovi aby si zvolil jemu navhodnejší. Ak to nezvládne, môže skončiť ako jeden „včelár“ v blízkom okolí.

Paenibacillus larvae na území ZO SZV Brezno

Áno. Je tu. Praktickí včelári ho poznajú pod prozaickým názvom „mor včelieho plodu“. Vďaka dôkladnej práce asistentov veterinárneho lekára ako aj zodpovednej súčinnosti našich členov sme tohto nezvaného hosťa našli aj pri našich včelách. Jeho relatívne častý výskyt je spôsobený nedostatočnou prácou asistentov i samotných včelárov pri prevencii včelích chorôb v minulom období. Mor vypukne …

Kontaktný formulár