Registrácia chovateľa včiel

 • Nové chovy včelstiev sa musia registrovať na príslušnú RVPS podľa §40a zákona č. 39/2007 Z. z.
  pre našich členov :
  
  MVDr.Pavliak František
  Nábrežie dukelských hrdinov
  Brezno
  tel:048/6114696
 • Potvrdená príloha č.1 sa zašle do Centrálnej evidencie hospodárskych zvierat,  kde je včelárovi pridelené číslo farmára a to poštou na Plemenárske služby Slovenskej republiky, Rosinská cesta 12,  010 08 Žilina
 • Každý chovateľ včiel sa môže stať členom SZV v mieste svojho pôsobenia.
Celé znenie vyhlášky:

Vyhláška č. 285/2017 Z.z. o identifikácii a registrácii včelstiev s účinnosťou od 1.12.2017.

Príloha č. 1
Príloha č.2
Príloha č.3
Príloha č.5