Prednáška : Miroslav Sedláček – Bučovice

Pozývame Vás na prednášku p. Sedláčka.

Prednáška je verejná. Poplatok 5E uhradíte pri vstupe do reštaurácie. Nakoľko kapacita miestnosti je obmedzená, bolo by z týchto dôvodov vhodné pre záujemcov mimo našej ZO vypísať prihlasovací formulár

Ak si  objednáte nejaký tovar z www.vcelarstvisedlacek.cz, môže Vám ho doviesť na prednášku.

Informácie  o prednáške sú i na  videu (9,25 – 16,00 min videa).

 

Informácie o prednáške sú na nasledovnom videu od 6.20 min

 

3.video

 

Včelársky náučný chodník

Včelársky náučný chodník Brezno-Banisko
Myšlienka tvorby včelárskeho chodníka sa rodila postupne. Začiatky boli v roku 2020 pri včelárskej výstave v Mestskom múzeu a oslavách 100 výročia vzniku včelárskej organizácie v Brezne. Epidémia covidu19 zabrzdila dočasne naše plány a po jej ukončení sme naplno rozbehli plánovaný projekt.
Cieľom včelárskeho náučného chodníka je oboznámi návštevníkov so základnými informáciami o včelách, včelárení, medonosných rastlinách ako i problémami vznikajúcimi so zmenou klímy a ekológiou. Príjemnou formou dokáže zvýšiť informovanosť i záujem účastníkov o prezentovanú problematiku.
Chodník plánujeme otvoriť v najbližšej dobe.  Včelársky náučný chodník sa skladá zo vstupnej brány, 9 náučných panelov a 1 tabule s interaktívnou hrou. Súčasťou chodníka sú i 3 lavičky. V súčasnosti  nainštalovaných 9 náučných tabúľ. Vstupná brána a interaktívna hra  bude dobudovaná hneď na jar za priaznivých poveternostných podmienok.

Vstupná brána bude umiestnená za stanovišťom permoníkov. Chodník je situovaný v revitalizovanom ovocnom sade a bude končiť pri už vybudovanej časti oddychovej zóny s oborou na chov raticovej zveri a náučnými tabuľami.

Nakoľko je v súčasnej dobe realizácia podobného projektu ekonomicky dosť náročná, pomohli nám viacerí sponzori z nášho okolia za čo im patrí naša vďaka. Medzi najvýraznejších patria Mesto Brezno spolu s Technickými službami Brezno, Mestské lesy Brezno, Technos a.s. a Slovenský zväz včelárov. Pomohli finančnou čiastkou, materiálom i technikou pri osadzovaní jednotlivých stanovíšť.
S realizáciou a výrobou náučných tabúľ a interaktívnej hry sme spolupracovali s firmou MENTOR. Možno konštatovať vysokú úroveň spolupráce s Ing. Hankovou pri riešení obsahu a detailov jednotlivých tabúľ.
Poďakovanie patrí i aktívnym členom Základnej organizácie Slovenského zväzu včelárov Brezno ktorí sa iniciatívne zapojili do výroby stojanov na náučné tabule i vstupnej brány včelárskeho chodníka.
V budúcom roku plánujeme doplniť chodník o skanzen včelárstva s rôznymi ukážkami úľov a pomôcok používaných pri včelárení.
V prípade záujmu môžu byť aktivity doplnené o populárno-náučné prednášky pre včelárov i širokú verejnosť.

Ing. Štubňa Ivan
Predseda ZO SZV Brezno