Beseda: Nové trendy vo včelárstve – Izolátory a izolovanie matiek

Na základe záujmu našich členov o danú problematiku organizujeme prednášku spojenú praktickými ukážkami  a  vzájomnou výmenou skúseností v uvedenej oblasti.

Termín 7.10.2023 (sobota) od 16.00 v malej zasadačke (2.poschodie nad reštauráciou Omega) v Dome kultúry , ul. Švermova 1027/7.

Záujemcov žiadam o vyplnenie prihlasovacieho formulára:

Teším sa na Vašu účasť.

 

IZOLÁCIA MATIEK