Včelárska nedeľa 2022

Prostredie futbalového ihriska v Mýte pod Ďumbierom sa stalo miestom realizácie tohoročnej včelárskej nedeli.

V príjemnom prostredí sme si vypočuli prednášku Ing. Hanulovej  o botanike a medonosných rastlinách.

Po občerstvení a uvarenom guľáši sa rozvinula podnetná diskusia v ktorej sa zhodnotil úspešný včelársky rok a dohodli sa nové aktivity ZO. Prioritou zostáva tvorba náučného včelárskeho chodníka na Banisku.

Záverom by som chcel poďakovať našim členom ktorí priložili ruku k dielu a pričinili sa k úspešnému priebehu tejto akcie.

Moje poďakovanie patrí i našim sponzorom vďaka ktorým mohla akcia prebehnúť – firmy DRANEX s.r.o, Pekárni Lopej s.r.o i Obecnému úradu v Mýte pod Ďumbierom..

Dni mesta Brezna 2022

Dňa 18. júna 2022 sa po dlhom kovidovom období uskutočnila v rámci Dní mesta Brezna druhá prezentácia ZO SZV Brezno.

V poskytnutých stánkoch mohli prezentovať históriu včelárstva na našom území, ako aj ukážky prác v oblasti včelárstva ako výrobu rámikov, značenie trúdov, prácu s voskom. Najviac záujmu získal presklený úľ so živými včelami, pri ktorom mohli vidieť záujemcovia reálny život v úli.

Akciu sprevádzala ochutnávka medov, peľu a perníkov s včelárskou tematikou, rozdávanie propagačných materiálov.

Úspešná akcia bola ukončená v podvečerných hodinách.

Celoslovenská včelárska výstava v Banskej Bystrici

Dňa 17.septembra 2022 sa uskutoční v priestoroch Strednej odbornej školy Pod Bánošom 80 v Banskej Bystrici tradičná Celonárodná včelárska výstava.

Verím že Vám prinesie nové poznatky v oblasti včelárstva a umožní nákup potrebného materiálu.

Informáciu zverejňujem pre nedostatok informácií v médiách o uvedenej akcii.