Postreky repky olejnej

Podľa informácií od Ing. Lukáča z družstva Ďumbier sa postreky repky ozimnej budú vykonávať vo večerných hodinách (po 19.30) v dňoch 20.5 a 21.5 2020 (streda a štvrtok) prípravkom   BISCAYA (VČ3).
Postreky budú realizované vlastnou technikou družstva.
Verím že uvedené opatrenia znížia riziká otráv našich včiel.