Vznik základnej organizácie SZV Brezno

Naša organizácia vznikla  28. 4. 1919 .

K 1.1.2019  má 127 členov a spravuje 1796 včelstiev.  V priemerne obhospodaruje každý člen základnej organizácie  14 včelstiev.  Priemerný vek našich včelárov je 59 rokov.  Väčšinou sa jedná o hobby včelárov s nižším počtom včelstiev.  Len 5 z nich obhospodaruje viac ako 50 včelstiev.