Aktivity ZO SZV Brezno

Univerzita tretieho veku

22.júna 2023 bol dňom ukončenia ďalšieho semestra univerzity tretieho veku. Semester s témou“Včelársky rok“ priblížil záujemcom  problematiku včelárstva. Preto bolo jeho ukončenie tematicky orientované na náš Včelársky náučný chodník na Banisku. Slávnostný akt bol ukončený prehliadkou chodníka a verifikáciou získaných vedomostí.

Dni mesta Brezna 2023

Aj tento rok sme sa aktívne zúčastnili na Dňoch mesta Brezna. V sobotu 3.6.223 sme  mohli prezentovať históriu včelárstva na našom území, ako aj ukážky prác v oblasti včelárstva ako  značenie trúdov, prácu s voskom. Najviac záujmu získal presklený úľ so živými včelami, pri ktorom mohli vidieť záujemcovia reálny život v úli. Značkovanie trúdov začína … Pokračovať v čítaní „Dni mesta Brezna 2023“

Včelársky náučný chodník

Včelársky náučný chodník Brezno-Banisko Myšlienka tvorby včelárskeho chodníka sa rodila postupne. Začiatky boli v roku 2020 pri včelárskej výstave v Mestskom múzeu a oslavách 100 výročia vzniku včelárskej organizácie v Brezne. Epidémia covidu19 zabrzdila dočasne naše plány a po jej ukončení sme naplno rozbehli plánovaný projekt. Cieľom včelárskeho náučného chodníka je oboznámi návštevníkov so základnými … Pokračovať v čítaní „Včelársky náučný chodník“

Včelárska nedeľa 2022

Prostredie futbalového ihriska v Mýte pod Ďumbierom sa stalo miestom realizácie tohoročnej včelárskej nedeli. V príjemnom prostredí sme si vypočuli prednášku Ing. Hanulovej  o botanike a medonosných rastlinách. Po občerstvení a uvarenom guľáši sa rozvinula podnetná diskusia v ktorej sa zhodnotil úspešný včelársky rok a dohodli sa nové aktivity ZO. Prioritou zostáva tvorba náučného včelárskeho … Pokračovať v čítaní „Včelárska nedeľa 2022“

Dni mesta Brezna 2022

Dňa 18. júna 2022 sa po dlhom kovidovom období uskutočnila v rámci Dní mesta Brezna druhá prezentácia ZO SZV Brezno. V poskytnutých stánkoch mohli prezentovať históriu včelárstva na našom území, ako aj ukážky prác v oblasti včelárstva ako výrobu rámikov, značenie trúdov, prácu s voskom. Najviac záujmu získal presklený úľ so živými včelami, pri ktorom … Pokračovať v čítaní „Dni mesta Brezna 2022“

Výstava včelárstva v Horehronskom múzeu Brezno

Včelárstvo, resp. cielený chov včelstiev je bezmála taký starý ako ľudstvo samo. Jedná sa pritom nielen o hospodársku, ale aj významnú spoločenskú činnosť. Výstava „V úli“ mapuje vývoj včelárstva od prvotných pokusov človeka získať včelí med nevyberaným, koristníckym spôsobom, až po uvedomelú hospodársku činnosť, pri ktorej sú prežitie včelích rodín a dobrá kondícia včelstiev prvoradými … Pokračovať v čítaní „Výstava včelárstva v Horehronskom múzeu Brezno“

Prednáška ON-LINE Choroby včiel – Doc. MVDr. Juraj Toporčák PhD

Správa so vzdelávacej aktivity konanej dňa 7.3.2021 on-line Téma:                         1 Choroby včiel Lektor:                        Doc. MVDr. Juraj Toporčák  PhD. Miesto konania:         on-line  TEAMS https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1c3d8ed3f8c046508e5d48ad1fd62af7%40thread.tacv2/1604862607527?context=%7b%22Tid%22%3a%22531de5c3-5799-4ce0-b142-cee64c87a99f%22%2c%22Oid%22%3a%229ba0e5f1-7a9b-4dee-b4a1-5cabe548dc78%22%7d Čas:                            10.00-12.30 Cieľová skupina :        členovia ZO SZV Brezno Počet prítomných :     51 Program prednášky : 00 – 12.00 prednáška s prezentáciou Diskusia k prednáške a k aktuálnym problémom včelárstva Záver … Pokračovať v čítaní „Prednáška ON-LINE Choroby včiel – Doc. MVDr. Juraj Toporčák PhD“

Výročná členská schôdza 7.3.2021

Správa o činnosti ZO SZV Brezno za rok 2020 Vážení prítomní, dovoľte, aby som vás privítal na výročnej schôdzi ZO SZV Brezno. Máme za sebou ďalší včelársky rok. Bol výnimočný v dôsledku rozšírenia sa COVID19 a s tým spojenými obmedzeniami s osobných kontaktoch ako i s nezvyklým priebehom včelárskej sezóny. Preto aj jednanie našej VČS je ojedinelé a schádzame sa len on-line. … Pokračovať v čítaní „Výročná členská schôdza 7.3.2021“

Výročná členská schôdza 7.3.2020

Dňa 7.3.2020 sa v priestoroch RZ Gastro na Mazorníku uskutočnila VČS ZO SZV Brezno. Zúčastnilo sa jej viac ako 80 našich členov.  Po oficiálnej časti začala plodná diskusia ktorá pokračovala i po oficiálnom ukončení akcie. V rámci VČS odznela prednáška „Právne predpisy vo včelárení“ od JuDr. Františka Mravca v ktorej bolo poukázané na právne predpisy … Pokračovať v čítaní „Výročná členská schôdza 7.3.2020“

Opatrenia v ochranných pásmach moru včelieho plodu

Na základe výskytu moru včelieho plodu na území našej ZO SZV Brezno vydala RVPS Banská Bystrica nasledovné stanovisko: A) Vymedzuje: Ochranné pásma – katastrálne územia obcí , Čierny Balog, Podbrezová, Predajná, Jasenie, Dolná Lehota, Beňuš, Braväcovo, Pohronská Polhora, Michalová B) Zakazuje: 1. Presuny včelstiev, matiek, včelárskych zariadení v ohnisku a v ochrannom pásme. 2. Presuny … Pokračovať v čítaní „Opatrenia v ochranných pásmach moru včelieho plodu“