Aktivity ZO SZV Brezno

Výstava včelárstva v Horehronskom múzeu Brezno

Včelárstvo, resp. cielený chov včelstiev je bezmála taký starý ako ľudstvo samo. Jedná sa pritom nielen o hospodársku, ale aj významnú spoločenskú činnosť. Výstava „V úli“ mapuje vývoj včelárstva od prvotných pokusov človeka získať včelí med nevyberaným, koristníckym spôsobom, až po uvedomelú hospodársku činnosť, pri ktorej sú prežitie včelích rodín a dobrá kondícia včelstiev prvoradými … Pokračovať v čítaní „Výstava včelárstva v Horehronskom múzeu Brezno“

Prednáška ON-LINE Choroby včiel – Doc. MVDr. Juraj Toporčák PhD

Správa so vzdelávacej aktivity konanej dňa 7.3.2021 on-line Téma:                         1 Choroby včiel Lektor:                        Doc. MVDr. Juraj Toporčák  PhD. Miesto konania:         on-line  TEAMS https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a1c3d8ed3f8c046508e5d48ad1fd62af7%40thread.tacv2/1604862607527?context=%7b%22Tid%22%3a%22531de5c3-5799-4ce0-b142-cee64c87a99f%22%2c%22Oid%22%3a%229ba0e5f1-7a9b-4dee-b4a1-5cabe548dc78%22%7d Čas:                            10.00-12.30 Cieľová skupina :        členovia ZO SZV Brezno Počet prítomných :     51 Program prednášky : 00 – 12.00 prednáška s prezentáciou Diskusia k prednáške a k aktuálnym problémom včelárstva Záver … Pokračovať v čítaní „Prednáška ON-LINE Choroby včiel – Doc. MVDr. Juraj Toporčák PhD“

Výročná členská schôdza 7.3.2021

Správa o činnosti ZO SZV Brezno za rok 2020 Vážení prítomní, dovoľte, aby som vás privítal na výročnej schôdzi ZO SZV Brezno. Máme za sebou ďalší včelársky rok. Bol výnimočný v dôsledku rozšírenia sa COVID19 a s tým spojenými obmedzeniami s osobných kontaktoch ako i s nezvyklým priebehom včelárskej sezóny. Preto aj jednanie našej VČS je ojedinelé a schádzame sa len on-line. … Pokračovať v čítaní „Výročná členská schôdza 7.3.2021“

Výročná členská schôdza 7.3.2020

Dňa 7.3.2020 sa v priestoroch RZ Gastro na Mazorníku uskutočnila VČS ZO SZV Brezno. Zúčastnilo sa jej viac ako 80 našich členov.  Po oficiálnej časti začala plodná diskusia ktorá pokračovala i po oficiálnom ukončení akcie. V rámci VČS odznela prednáška „Právne predpisy vo včelárení“ od JuDr. Františka Mravca v ktorej bolo poukázané na právne predpisy … Pokračovať v čítaní „Výročná členská schôdza 7.3.2020“

Opatrenia v ochranných pásmach moru včelieho plodu

Na základe výskytu moru včelieho plodu na území našej ZO SZV Brezno vydala RVPS Banská Bystrica nasledovné stanovisko: A) Vymedzuje: Ochranné pásma – katastrálne územia obcí , Čierny Balog, Podbrezová, Predajná, Jasenie, Dolná Lehota, Beňuš, Braväcovo, Pohronská Polhora, Michalová B) Zakazuje: 1. Presuny včelstiev, matiek, včelárskych zariadení v ohnisku a v ochrannom pásme. 2. Presuny … Pokračovať v čítaní „Opatrenia v ochranných pásmach moru včelieho plodu“

Vijacka vostinova

Vijačka voštinová

Jeseň a zima je obdobím v ktorom musíme riešiť otázku ako uložiť prebytočné plásty. Spôsobov uskladnenia je viacero a je na včelárovi aby si zvolil jemu navhodnejší. Ak to nezvládne, môže skončiť ako jeden „včelár“ v blízkom okolí.

Paenibacillus larvae na území ZO SZV Brezno

Áno. Je tu. Praktickí včelári ho poznajú pod prozaickým názvom „mor včelieho plodu“. Vďaka dôkladnej práce asistentov veterinárneho lekára ako aj zodpovednej súčinnosti našich členov sme tohto nezvaného hosťa našli aj pri našich včelách. Jeho relatívne častý výskyt je spôsobený nedostatočnou prácou asistentov i samotných včelárov pri prevencii včelích chorôb v minulom období. Mor vypukne … Pokračovať v čítaní „Paenibacillus larvae na území ZO SZV Brezno“

Včelárska sobota

Dňa  10. augusta 2019 sa po niekoľkých desaťročiach uskutočnila prvá včelárska sobota ZO SZV Brezno. Miestom podujatia sa stal Dom ovocinárov na Čiernom Balogu. Zúčastnilo sa ho viac ako 60 našich členov. Po úvodnom slove ktoré predniesol predseda ZO SZV Ing. Štubňa boli členovia informovaní od nášho veterinárneho lekára  MVDr. Pavliaka o vzniknutej situácii ohľadom výskytu moru … Pokračovať v čítaní „Včelárska sobota“

Dni mesta Brezna

Dňa  1. júna 2019 sa po dlhom období uskutočnila v rámci Dní mesta Brezna prvá prezentácia ZO SZV Brezno. Vďaka sponzorským príspevkom od obecných úradov i súkromných podnikateľov sme v poskytnutých stánkoch mohli prezentovať históriu včelárstva na našom území, ako aj ukážky prác v oblasti včelárstva ako výrobu rámikov, značenie trúdov, prácu s voskom. Najviac záujmu získal presklený úľ … Pokračovať v čítaní „Dni mesta Brezna“

vcela na kvete pupavy

Vznik základnej organizácie SZV Brezno

Naša organizácia vznikla  28. 4. 1919 . K 1.1.2019  má 127 členov a spravuje 1796 včelstiev.  V priemerne obhospodaruje každý člen základnej organizácie  14 včelstiev.  Priemerný vek našich včelárov je 59 rokov.  Väčšinou sa jedná o hobby včelárov s nižším počtom včelstiev.  Len 5 z nich obhospodaruje viac ako 50 včelstiev.