Informácie pre členov

Pozvánka na členskú schôdzu ZO SZV Brezno

P O Z V Á N K A ZO SZV v Brezne  Vás týmto pozýva na  výročnú členskú schôdzu ZO SZV, ktorá sa bude konať dňa 3. marca 2024 o 830  v OMEGA Reštaurácii Brezno s nasledovným programom Otvorenie Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice Voľba mandátovej, návrhovej komisie Hodnotiaca správa za rok 2023 Kontrola plnenia uznesení Plán činnosti ZO SZV pre rok … Pokračovať v čítaní „Pozvánka na členskú schôdzu ZO SZV Brezno“

Beseda: Nové trendy vo včelárstve – Izolátory a izolovanie matiek

Na základe záujmu našich členov o danú problematiku organizujeme prednášku spojenú praktickými ukážkami  a  vzájomnou výmenou skúseností v uvedenej oblasti. Termín 7.10.2023 (sobota) od 16.00 v malej zasadačke (2.poschodie nad reštauráciou Omega) v Dome kultúry , ul. Švermova 1027/7. Záujemcov žiadam o vyplnenie prihlasovacieho formulára: Teším sa na Vašu účasť.   IZOLÁCIA MATIEK  

Včelárska sobota 2023

Postreky repky olejnej

Podľa informácií p. Žáka z družstva Ďumbier sa postreky repky olejnej budú vykonávať vo večerných hodinách (po 20.00) v pondelok  29.5 2023 . Postreky budú realizované vlastnou technikou družstva. Verím že uvedené opatrenia znížia riziká otráv našich včiel.

Slávnostné otvorenie včelárskeho chodníka na Banisku

Včelári si pre Brezňanov k Svetovému dňu včiel pripravili  darček. Na Banisku  otvorili nový včelársky náučný chodník. 20.máj – Svetový deň včiel sa stal dňom otvorenia včelárskeho chodníka. Za účasti predsedu regionálneho združenia banskobystrického kraja Ing. Holíka, zástupcu primátora Brezna Ing. Fašanga, zástupcov ostatných sponzorských organizácií ako aj širokej verejnosti sa uskutočnilo oficiálne otvorenie chodníka. … Pokračovať v čítaní „Slávnostné otvorenie včelárskeho chodníka na Banisku“

Zrušenie akcie :Výstava „VČELA“ Ostrava – Černá Louka

!!!!!  Pre nezáujem našich členov je uvedená akcia zrušená.  !!!!!   Dňa 11. marca 2023 uskutočňujeme návštevu včelárskeho podujatia s medzinárodnou účasťou „VČELA“ Ostrava  – Černá Louka.  Bližšie informácie si povieme na VČS 11.2.2023. Nakoľko pri zakúpení vstupeniek cez internet sú výrazné zľavy bolo by vhodné využiť túto možnosť a nahlásiť nám svoju účasť pomocou … Pokračovať v čítaní „Zrušenie akcie :Výstava „VČELA“ Ostrava – Černá Louka“

Návrh nového plánu čerpania dotácií na obdobie január-jún 2023

Pozrite  si priložený návrh plánu. Brezno-Priloha_2_Ziadost-o-poskytnutie-pomoci-2022_2023-podla-10_2023-web   Plán bol zaslaný na schválenie .

PF 2023

Prednáška : Miroslav Sedláček – Bučovice

Pozývame Vás na prednášku p. Sedláčka. Prednáška je verejná. Poplatok 5E uhradíte pri vstupe do reštaurácie. Nakoľko kapacita miestnosti je obmedzená, bolo by z týchto dôvodov vhodné pre záujemcov mimo našej ZO vypísať prihlasovací formulár Ak si  objednáte nejaký tovar z www.vcelarstvisedlacek.cz, môže Vám ho doviesť na prednášku. Informácie  o prednáške sú i na  videu … Pokračovať v čítaní „Prednáška : Miroslav Sedláček – Bučovice“

Výročná členská schôdza ZO SZV Brezno

Výročná členská schôdza ZO SZV Brezno sa uskutoční dňa 12.2.2023 od 8,30 v OMEGA Reštaurácii Brezno.