Slávnostné otvorenie včelárskeho chodníka na Banisku

Včelári si pre Brezňanov k Svetovému dňu včiel pripravili  darček. Na Banisku  otvorili nový včelársky náučný chodník.

20.máj – Svetový deň včiel sa stal dňom otvorenia včelárskeho chodníka. Za účasti predsedu regionálneho združenia banskobystrického kraja Ing. Holíka, zástupcu primátora Brezna Ing. Fašanga, zástupcov ostatných sponzorských organizácií ako aj širokej verejnosti sa uskutočnilo oficiálne otvorenie chodníka.

Po príhovoroch zúčastnených strán a prestrihnutí pásky nasledovala komentovaná prehliadka chodníka.

Zúčastneným ďakujeme za peknú akciu  a prajeme veľa príjemných chvíľ strávených v lokalite chodníka.