Postreky repky olejnej

Podľa informácií p. Žáka z družstva Ďumbier sa postreky repky olejnej budú vykonávať vo večerných hodinách (po 20.00) v pondelok  29.5 2023 .
Postreky budú realizované vlastnou technikou družstva.
Verím že uvedené opatrenia znížia riziká otráv našich včiel.