Výstava včelárstva v Horehronskom múzeu Brezno

Včelárstvo, resp. cielený chov včelstiev je bezmála taký starý ako ľudstvo samo. Jedná sa pritom nielen o hospodársku, ale aj významnú spoločenskú činnosť. Výstava „V úli“ mapuje vývoj včelárstva od prvotných pokusov človeka získať včelí med nevyberaným, koristníckym spôsobom, až po uvedomelú hospodársku činnosť, pri ktorej sú prežitie včelích rodín a dobrá kondícia včelstiev prvoradými faktormi. Návštevník výstavy dostane možnosť oboznámiť sa s historickým vývojom chovu včiel v období starovekého Egypta, Grécka, či stredovekej Európy.   Rovnako nahliadne do sveta horehronských včelárov, ich úpornej snahy venovať sa svojej záľube  aj napriek nepriazni prírodných podmienok Horného Pohronia, či turbulentných dejinných udalostí 20. storočia. Výstavu „V úli“ doplní samostatná časť venovaná vyše storočnej činnosti ZO Slovenského zväzu včelárov Brezno. V znamení včiel sa budú niesť aj sprievodné aktivity Horehronského múzea. Malá včelárska maturita bude určená všetkým vekovým kategóriám návštevníkov, tí najmenší sa určite dobre zabavia pri skladaní včelieho puzzle, alebo vymaľovávaní obrázkov zo života včiel. Výstavu V úli a jej sprievodné podujatia realizuje Horehronské múzeum v spolupráci so Základnou organizáciou Slovenského zväzu včelárov Brezno.

Termín činnosť
18.7 Ukážky praktickej činnosti včelára:

Značkovanie trúdov, práca s dymákom

1.8 Ukážky praktickej činnosti včelára:

Výroba rámikov a zatavovanie medzistienok

15.8 Včelárska nedeľa,

predaj včelárskych výrobkov

29.8 Ukážky praktickej činnosti včelára:

Výroba ozdobných predmetov z včelieho vosku

12.9 Odborná prednáška z oblasti včelárstva pre včelárov i širokú verejnosť