Opatrenia v ochranných pásmach moru včelieho plodu

Na základe výskytu moru včelieho plodu na území našej ZO SZV Brezno vydala RVPS Banská Bystrica nasledovné stanovisko:

A) Vymedzuje:
Ochranné pásma – katastrálne územia obcí , Čierny Balog, Podbrezová, Predajná, Jasenie, Dolná Lehota, Beňuš, Braväcovo, Pohronská Polhora, Michalová

B) Zakazuje:
1. Presuny včelstiev, matiek, včelárskych zariadení v ohnisku a v ochrannom pásme.
2. Presuny včelstiev, matiek, včelárskych zariadení z a do ohniska a ochranného pásma.
3. Použiť med a včelí vosk na včelárske účely.

C) Nariaďuje:
1. Vykonať komisionálnu likvidáciu pozitívnych včelstiev na včelnici, v ktorej bol laboratórnym vyšetrením potvrdený pôvodca moru včelieho plodu Paenibacillus larvae vysírením a následným spálením všetkého spáliteľného materiálu (úle, plásty, pomôcky, ktoré prišli do styku s nakazenými včelstvami) za prítomnosti úradného veterinárneho lekára.

2. Vykonať dezinfekciu pôdy pod a pred letáčmi likvidovaných včelstiev, dezinfekciu stabilných včelínov, napájadiel a všetkého kovového materiálu. Kovové príslušenstvo -včelárske pomôcky, zariadenia z nehorľavých materiálov najskôr mechanicky očistit‘ a následne opáliť plameňom. Po preoraní pôdy vykonať dezinfekciu 10-20% roztokom haseného vápna alebo vápenného mlieka v množstve 10 l /m2 . Stabilné včelíny mechanicky
očistiť a potom dezinfikovať 5% horúcim roztokom hydroxidu sodného alebo draselného pripadne inou látkou s obsahom aktívneho kyslíka

Vijačka voštinová

Jeseň a zima je obdobím v ktorom musíme riešiť otázku ako uložiť prebytočné plásty.

Spôsobov uskladnenia je viacero a je na včelárovi aby si zvolil jemu navhodnejší.

Ak to nezvládne, môže skončiť ako jeden „včelár“ v blízkom okolí.