Výročná členská schôdza ZO SZV Brezno

Výročná členská schôdza ZO SZV Brezno sa uskutoční dňa 12.2.2023 od 8,30 v OMEGA Reštaurácii Brezno.