Dohoda s Poľnohospodárskym družstvom Ďumbier o postrekoch repky

I tento kalendárny rok platí dohoda s Poľnohospodárskym družstvom Ďumbier o nepoužívaní nebezpečných látok pre včely pri postrekoch repky olejnej, aplikáciou postrekov vo večerných hodinách  a včasnej informovanosti o termínoch postrekov.

V súčasnosti prebieha len hnojenie porastov repky aby sa podporil jej rast.

Termíny ochranných postrekov  budú v predtermíne zverejnené v mestskom rozhlase a na webových stránkach.