Distribúcia liečiv pre včely na rok 2021

Na základe objednávok od členov ZO SZV Brezno boli zakúpené liečivá na rok 2021.

Ekopol na jarné preliečenie bol prevzatý jednotlivými dôverníkmi a bol distribuovaný našim členom.

Ostatné liečivá budú dodané v termínoch potrebných na ich aplikáciu. Najneskôr do 1.8.2021.

Avartin sa prestal vyrábať vo firme BARES Nitra. Jeho výrobu by mala po schválení zabezpečovať spoločnosť MEDE. Podľa predbežných informácií by výroba mala začať v priebehu dvoch mesiacov.