Dni mesta Brezna

Dňa  1. júna 2019 sa po dlhom období uskutočnila v rámci Dní mesta Brezna prvá prezentácia ZO SZV Brezno.

Vďaka sponzorským príspevkom od obecných úradov i súkromných podnikateľov sme v poskytnutých stánkoch mohli prezentovať históriu včelárstva na našom území, ako aj ukážky prác v oblasti včelárstva ako výrobu rámikov, značenie trúdov, prácu s voskom. Najviac záujmu získal presklený úľ so živými včelami, pri ktorom mohli vidieť záujemci reálny život v úli.

Akciu sprevádzala ochutnávka medov, peľu a perníkov s včelárskou tematikou, rozdávanie propagačných materiálov.

Úspešná akcia bola ukončená v podvečerných hodinách.

Týmto by som chcel poďakovať našim členom, ktorí sa aktívne zapojili do úspešnej akcie v oblasti propagácie a prezentácie práce našej ZO SZV.