Včelárska sobota

Dňa  10. augusta 2019 sa po niekoľkých desaťročiach uskutočnila prvá včelárska sobota ZO SZV Brezno. Miestom podujatia sa stal Dom ovocinárov na Čiernom Balogu.

Zúčastnilo sa ho viac ako 60 našich členov.

Po úvodnom slove ktoré predniesol predseda ZO SZV Ing. Štubňa boli členovia informovaní od nášho veterinárneho lekára  MVDr. Pavliaka o vzniknutej situácii ohľadom výskytu moru na území našej ZO.

Potom nasledovala prednáška „Včelie produkty“ od Dr. Čermákovej.

Živá diskusia z včelárskou problematikou sa rozvinula hlavne počas obedňajšej prestávky.

Úspešná akcia bola ukončená v popoludňajších hodinách.